石家庄
 • 热门城市
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 地图找房
  • 润江紫宸院
   关注
   • 润江紫宸院
   • 藁城 藁城
   • 2-3室 94 - 137 ㎡
   • 最新开盘:时间待定

   9000元/㎡

   总价:84万起

  • 保利东郡小区
   关注
   • 保利东郡小区
   • 藁城 藁城
   • 2-3室 88 - 147 ㎡
   • 最新开盘:2016年10月14日
   • 学校 改善房 品牌开发商 公园

   售价待定

  • 润江翡丽公馆
   关注
   • 润江翡丽公馆
   • 藁城 藁城
   • 2-3室 84 - 138 ㎡
   • 最新开盘:时间待定

   12000元/㎡

   总价:101万起

  • 颐璟华苑
   关注
   • 颐璟华苑
   • 藁城 藁城
   • 最新开盘:2016年10月17日
   • 学校 南北通透 大型超市 商场

   售价待定

  • 嘉城首邸
   关注
   • 嘉城首邸
   • 藁城 藁城
   • 2-3室 85 - 127 ㎡
   • 最新开盘:时间待定
   • 车位充足 公园 刚需房 大型社区

   售价待定

  • 东城国际
   关注
   • 东城国际
   • 藁城 藁城
   • 2-3室 90 - 113 ㎡
   • 最新开盘:2016年01月12日

   售价待定

  • 紫御澜湾
   关注
   • 紫御澜湾
   • 藁城 藁城
   • 2-3室 91 - 134 ㎡
   • 最新开盘:时间待定
   • 河景 学校 公园 商场

   售价待定

  • 福美瑾园
   关注

   售价待定

  • 昌盛新天地
   关注

   售价待定

  • 仕嘉华府
   关注

   售价待定

  • 天山万创创想小镇
   关注
   • 天山万创创想小镇
   • 藁城 藁城
   • 最新开盘:时间待定

   售价待定

  • 儒林雅居
   关注

   售价待定

  • 赫世名门
   关注

   售价待定

  • 万德世家
   关注

   售价待定

  • 赫蓝山
   关注

   售价待定

  • 丽阳小区
   关注

   售价待定

  • 前程印象
   关注

   售价待定

  设置成功

  关注有礼 关闭
  关注成功

  工作人员稍后将联系您确认领奖事宜,请留意手机来电!